Podatek w Anglii, Podatek w UK, Podatek w Wielkiej Brytanii.

Podatek w Anglii, Polski księgowy w Londynie, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, progi podatkowe, kody podatkowe, ulgi podatkowe, podatek w UK, podatek w Wielkiej Brytanii, podatki w Anglii, podatki w Wielkiej Brytanii, podatki w UK.

Formularze PAYE ? P45, P46, P60 i P11D

Czerwiec 11th, 2011

Jeśli jesteś pracownikiem , twój pracodawca musi dostarczyć Ci pewne dokumenty – formularze P 45 i P 60 ? dotyczące podatków które płacisz od swoich zarobków. Jeśli otrzymujesz benefity lub wydatki Twój pracodawca wysyła HMRC formularz P11D. Otrzymasz kopię tej informacji.

P 45
Otrzymujesz P 45 od Twojego pracodawcy kiedy przestajesz pracować dla niego. Jest to dowód Twojej pensji i podatku który został odprowadzony od niej w roku podatkowym. Pokazuje:
? Twój kod podatkowy i numer referencyjny PAYE
? Twój numer National Insurance
? Datę odejścia z pracy
? Twoje zarobki w rojku podatkowym
? Jak wiele podatku dochodowego oraz składek National Insurance zostało odprowadzonych od Twoich zarobków.
P 45 ma swoje części: cześć 1, część 1a, część 2 i część 3. Twój pracodawca wysyła cześć 1 do HMRC i daje ci trzy pozostałe. Kiedy rozpoczniesz nową pracę lub zwracasz się o zasiłek dla bezrobotnych dajesz cześć 2 i 3 Twojemu nowemu pracodawcy lub przekazujesz do Jobcentre. Zatrzymujesz jedną pozostałą ? część 1 A dla Twoich własnych rejestrów.
Twój pracodawca powinien automatycznie dać Ci formularz P 45 kiedy przestaniesz dla niego pracować. Jeśli nie ? to go o to poproś, masz do tego prawo.

P 46

Jeśli nie masz P 45 ponieważ np. rozpocząłeś Twoją pierwszą pracę lub podjąłeś druga pracę nie rezygnując z pierwszej, Twój nowy pracodawca może dać Ci formularz P 46 do wypełnienia. Zawiera on ważne informacje które wpływają na kwotę podatku który płacisz, taki jak to czy:
? jest to Twoja pierwsza płaca
? zwracałeś się o zasiłek dla bezrobotnych, lub Employment and Support Allowance
? podjąłeś inna pracę
? spłacasz pożyczkę studencką
Niektórzy pracodawcy mogą nie dać ci do wypełnienia P 46 lecz poproszą cie o odpowiednie informację aby mieścić je w kodzie podatkowym i opracują twój obowiązek podatkowy pierwszego dnia pensji. HMRC będzie zarządzał P 46 lub odpowiednimi informacjami otrzymanymi od Twojego pracodawcy, Ważne jest by o wypełnienie P 46 lub dostarczenie odpowiednich informacji Twój pracodawca poprosił Cię tak szybko jak to możliwe przed Twoim pierwszym dniem płatności, żeby wiedział jakiego kodu użyć.

P 60
Twój P 60 to podsumowanie Twoich płatności i podatku odprowadzonego od nich w roku podatkowym.
Twój pracodawca powinien dostarczyć Ci P 60 aby zachować jako dokument na końcu każdego roku podatkowego (rozpoczynającego się od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego) . Jeśli twój pracodawca nie da Ci P 60 na końcu roku podatkowego ? poproś go o to. Jesteś uprawniony do tego jeśli nadal pracujesz dla pracodawcy 5 kwietnia.
Możesz:
? wypełnić zeznanie Self Assesment, jeśli ma zastosowanie do ciebie.
? Żądać zwrotu każdego dochodu lub składek National Insurance które nadpłaciłeś.
? Aplikować o tax credit
Możesz także potrzebować tego jako dowód Twojego dochodu jeśli wnosisz o pożyczkę lub hipotekę ? więc ważne jest zatrzymać wszystkie twoje P 60 w bezpieczeństwie.
Od roku podatkowego 2010-11 formularz P 60 będzie dostarczany w formie papierowej lub elektronicznej, Zanim otrzymasz wersję elektroniczną, Twój pracodawca może sie z Tobą skontaktować aby się upewnić że zgadzasz się otrzymywać P 60 w formie elektronicznej. Będą potrzebowali upewnić sie że masz dostęp do tajnych spraw do wglądu i wydrukowania kopii. Jeśli to jest niemożliwe możesz podać pracodawcy e-mail na który będzie przesyłany formularz P 60.

P 11 D
Twój pracodawca używa P 11 D aby poinformować nas o wartości wszystkich benefitów które dał Ci w trakcie roku podatkowego.
Oznacza to benefity lub wydatki które efektywnie zwiększyły twoj dochód takie jak:
? samochód firmowy
? prywatne ubezpieczenie medyczne
? pożyczki wolne od oprocentowania

Twój pracodawca zadeklaruje jedynie że zarobiłeś co najmniej 8.500 ? rocznie, łącznie z wartością benefitów. Opracują oni wartość benefitów, zapiszą ją na formularzu i wyślą do HMRC. Dadzą Ci również kwoty, które będziesz potrzebował dla Twoich dokumentów lub jeśli wypełnisz zeznanie podatkowe Self Assesment.
Jeśli aplikujesz o pożyczkę lub hipotekę bank i towarzystwo budowlane zaakceptuje P 11 D jako dowód specjalnego dochodu.