Archiwa tagu: emerytura

Wszystko o podatkach w Anglii

Popularne
Income Tax – podatek dochodowy
Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu
Podatki – wprowadzenie
Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku
Self-employed
Zwrot podatku dochodowego
Upewnij się, czy płacisz właściwą kwotę podatku
Prawidłowe obliczanie podatku
Self Assessment przez Internet
Value Added Tax – podatek od towarów i usług
Główne podatki
Podatki – wprowadzenie
Income Tax – podatek dochodowy
Value Added Tax – podatek od towarów i usług
Council Tax – podatek lokalny od nieruchomości
Stamp Duty – opłata skarbowa
Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości
Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych
Inheritance Tax – podatek od spadku
Corporation Tax – podatek od firm
Ulgi i kwoty wolne
Ulgi podatkowe i kwoty wolne od podatku ? wprowadzenie
Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku
Ulga z tytułu wypłacanych alimentów
Ulga dla małżeństw
Ulga z tytułu składek emerytalnych
Kody podatkowe
Kody podatkowe – podstawowe informacje
PAYE Coding Notice
Tymczasowe kody podatkowe
Nieprawidłowy kod podatkowy
Obliczanie podatku
Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu
Upewnij się, czy płacisz właściwą kwotę podatku
Jak skorygować błędnie obliczony podatek?
Gdy zaczynasz, kończysz pracę lub odchodzisz na emeryturę
Zgłaszanie zmian
Zwrot podatku
Zwrot podatku dochodowego
Zwrot podatku od emerytury
Korekta deklaracji i zwrot podatku
Jak odzyskać podatek po odejściu z pracy
Zwrot nadpłaconych składek National Insurance
Zwrot podatku osoby zmarłej
Wolne od podatku odsetki od oszczędności i zwrot podatku
Zwrot podatku od dochodów z tytułu dożywotniej renty
Zwrot podatku – dodatkowe objaśnienia
Podatki a zatrudnienie
Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników
Podatek i ubezpieczenie osób samozatrudnionych
Formularze PAYE
Podatek i składki od świadczeń pracowniczych
Podatek i składki od napiwków i bonusów
Jeśli zatrudniasz pracowników w domu
Self Assessment
Self Assessment – samodzielne wypełnianie deklaracji podatkowej
Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?
Jak wypełnić deklarację podatkową?
Deklaracje podatkowe osób samozatrudnionych
Deklaracje podatkowe spółek i partnerów w spółkach
Self Assessment przez Internet
Self Assessment Statement
Terminy składania deklaracji i kary
Prawidłowe obliczanie podatku
Problemy z zapłatą podatku
Prowadzenie dokumentacji
Korekta deklaracji i zwrot podatku
Przyjazd/wyjazd z UK
Podatek po przyjeździe do UK
Podatek przy wyjeździe z UK
Podatek od towarów przywiezionych z krajów UE
Podatek od towarów przywiezionych spoza UE
Podatek od zarobków zagranicznych
Podatek od dochodów zagranicznych
Benefity, emerytura, alimenty
Sposób opodatkowania benefitów
Opodatkowanie emerytury państwowej
Jeśli decydujesz się na późniejszą emeryturę
Podatek od wykupionych rent dożywotnich
Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych
Podatek od emerytury dziedziczonej lub przekazanej w spadku
Podatek od alimentów
Oszczędności i inwestycje
Podatek od środków na kontach
Podatek od dywidend
Podatek od oszczędności i inwestycji zagranicznych
Podatek od nabytych udziałów
Podatek przy sprzedaży udziałów
Jak skutecznie oszczędzać i inwestować?
Nieruchomości
Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości
Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości
Podatek przy sprzedaży nieruchomości
Ulga przy sprzedaży własnego domu
Podatek od dochodów z wynajmu
Program ?Rent a Room? (Wynajmij pokój)
Opodatkowanie zysku z wynajmu domów i mieszkań
Podatek od wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych
Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą
Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości
Kontakt z HMRC
Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek
Zgłaszanie oszustw podatkowych
Kontakt z HMRC w imieniu osób trzecich
Jak złożyć skargę na HMRC?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją
Wyznaczanie księgowego do kontaktów w Twoim imieniu
Kontrole i dochodzenia podatkowe Czytaj dalej

Opublikowano Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu , Upewnij się, czy płacisz właściwa kwotę podatku, Jak skorygować błędnie obliczony podatek?, Gdy zaczynasz, kończysz pracę lub odchodzisz na eme, Income Tax, podatek dochodowy Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu Podatki wprowadzenie Personal Allowance, osobista kwota wolna od podatku Self-employed Zwrot podatku dochodowego Up, Kody podatkowe, Kody podatkowe, podstawowe informacje PAYE Coding Notice, Tymczasowe kody podatkowe, Nieprawidłowy kod podatkowy, Kody podatkowe, podstawowe informacje, PAYE Coding Notice, dokument z informacjami o przyznanym kodzie podatkowym, Tymczasowe kody podatkowe, emergency tax codes, special basic tax codes, Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości, Stamp Duty Land Tax, podatek przy zakupie nieruchomości, Podatek przy sprzedaży nieruchomości, Ulga przy sprzedaży własnego domu, Podatek od dochodów z, Obliczanie podatku Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu Upewnij się, czy płacisz właściwą kwotę podatku Jak skorygować błędnie obliczony podatek? Gdy zaczynasz, kończysz pracę lub odchod, Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników, Podatek i ubezpieczenie osób samozatrudnionych, Formularze PAYE, Podatek i składki od świadczeń pracowniczych, Podatek i składki od napiwków i bonusó, Podatek od środków na kontach, Podatek od dywidend, Podatek od oszczędności i inwestycji zagranicznych, Podatek od nabytych udziałów, Podatek przy sprzedaży udziałów, Jak skutecznie oszczędzać i, Podatek po przyjeździe do UK, Podatek przy wyjeździe z UK, Podatek od towarów przywiezionych z krajów EU , Podatek od towarów przywiezionych spoza EU, Podatek od zarobków zagranicznych, Podatek od, Podatki ? wprowadzenie,Income Tax ? podatek dochodowy, Value Added Tax ? podatek od towarów i usług, Council Tax ? podatek lokalny od nieruchomości , Stamp Duty ? opłata skarbowa, Stamp Duty La, Self Assessment, samodzielne wypełnianie deklaracji podatkowej, Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?, Jak wypełnić deklarację podatkową?, Deklaracje podatkowe osób samozatrudnionych, Deklar, Sposób opodatkowania benefitów, Opodatkowanie emerytury państwowej, Jeśli zdecydujesz się na późniejszą emeryturę, Podatek od wykupionych rent dożywotnich, Opodatkowanie emerytur zakładowych, pryw, Ulgi i kredyty podatkowe, Podatki, wprowadzenie Income Tax, podatek dochodowy Value Added Tax, podatek od towarów i usług Council Tax, podatek lokalny od nieruchomości Stamp Duty, opłata skarbowa, Ulgi i kwoty wolne Ulgi podatkowe i kwoty wolne od podatku ? wprowadzenie Personal Allowance ? osobista kwota wolna od podatku Ulga z tytułu wypłacanych alimentów Ulga dla małżeństw Ulga z tytułu skła, Ulgi podatkowe i kwoty wolne od podatku ? wprowadzenie, Personal Allowance ? osobista kwota wolna od podatku, Ulga z tytułu wypłacanych alimentów ? Maintenance Payment relief, Ulga dla małżeństw ?, Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek ? Zgłaszanie oszustw podatkowych, Kontakt z HMRC w imieniu osób trzecich, Jak złożyć reklamację?, Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, Wyznaczanie, Zwrot podatku dochodowego ? Zwrot podatku od emerytury ? Korekta deklaracji i zwrot podatku, Jak odzyskać podatek po odejściu z pracy, Zwrot nadpłaconych składek National Insurance, Zwrot podatku o, Zwrot podatku Zwrot podatku dochodowego Zwrot podatku od emerytury Korekta deklaracji i zwrot podatku Jak odzyskać podatek po odejściu z pracy Zwrot nadpłaconych składek National Insurance Zwrot podat | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Komentowanie nie jest możliwe